Liên hoàn trên biền - hồ bơi

Giá: 65.000.000 đồng

slide:3*2*1.2m

pond: 3*2*0.3m

bridge:3*2*1.2m

cliff:3*2*1.5m:

base:3*2*0.3m

 

Bao gồm 05 bộ phận tổng chiều dày là 15m

Phản hồi của bạn